Otwórz konto
i otwórz się
na czytanie!

Otwórz konto,
spełnij warunki promocji
i miej dostęp do legimi
nawet przez 7 miesięcy!

Promocja „Książkobranie” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 10.01.2021 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

legimiPromocja Legimi to czysta poezja!

Wisława Szymborska powiedziała kiedyś „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. To prawda. A teraz wyobraź sobie opcje tej zabawy, kiedy masz nielimitowany dostęp do ponad 60 000 ebooków i audiobooków.

W dodatku na 4 różne urządzenia, w tym czytnik Kindle. To właśnie daje Ci Legimi! Możesz otrzymać aż 7 e-kodów Legimi – każdy da Ci możliwość korzystania z ogromnej biblioteki przez 30 dni. E-kod Legimi aktywujesz w wybranym przez siebie momencie i cieszysz się czytaniem kiedy tylko chcesz.

W celu aktywacji dostępu do serwisu Legimi, która jest możliwa w ciągu 10 miesięcy od daty otrzymania e-kodu Legimi, należy wpisać w formularzu na stronie www.legimi.pl/kod otrzymany kod, zarejestrować się w serwisie Legimi, następnie ściągnąć aplikację Legimi ze strony www.legimi.pl/pobierz-legimi/, zainstalować i zalogować się w niej danymi użytymi podczas rejestracji

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 10.01.2021 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz konto

Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 24.01.2021 r.

1 Rejestracji w promocji „Książkobranie” można dokonać od dnia 17.12.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 10.01.2021 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Książkobranie” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać nawet 7 miesięcy dostępu do serwisu Legimi?

Przed Tobą warunki, które należy spełnić:

Wykonaj w styczniu 2021 r. min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej oraz otrzymaj Wpływ na łączną kwotę min. 500 zł.

Otrzymasz wówczas e-kod do serwisu Legimi w lutym 2021 r.

logolegimi

W miesiącach luty-lipiec 2021 r. wykonaj min. 4 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej oraz otrzymaj Wpływ na łączną kwotę min. 500 zł.

Otrzymasz wówczas e-kod do serwisu Legimi w każdym miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełnisz warunki.

logolegimi

Posiadaj Konto Osobiste otwarte w ramach promocji wraz z Kartą w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Wtedy otrzymasz nagrodę dodatkową e-kod do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł we wrześniu 2021 r.

logobiedronka

Wiadomość o przyznaniu każdej nagrody zostanie przesłana (z adresu ksiazkobranie@bnpparibasplus.pl) do Laureatów nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Laureat spełnił warunki opisane w Regulaminie.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Kliknij w link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online a nastepnie pobierz aplikację mobilną GOmobile.

Przygotuj dowód osobisty i kliknij w „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć też przez Internet

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie partnera Banku Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Nadaj PIN do Karty w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Książkobranie”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie ksiazkobranie.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Książkobranie”.

Napisz do Organizatora Promocji „Książkobranie”: ksiazkobranie@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Książkobranie” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Książkobranie” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: ksiazkobranie@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Książkobranie”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie ksiazkobranie.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Książkobranie” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 10.01.2021 r.

Otrzymanie wszystkich nagród o łącznej wartości 364,93 zł w ramach Promocji „Książkobranie” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody w formie e-kodu Legimi o wartości 44,99 zł należy łącznie:

I. dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie zasluchani.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 17.12.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 10.01.2021 r.;

II. w terminie od 17.12.2020 r. do 10.01.2021 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Książkobranie” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 24.01.2021 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i nadać PIN do Karty.

III. w styczniu 2021 r. łącznie:
- wykonać min. 2 Przelewy przy pomocy Bankowości elektronicznej oraz
- otrzymać Wpływ na łączną kwotę min. 500 zł.

2. W celu uzyskania nagród od 2 do 7, każda w formie e-kodu Legimi, które są przyznawane Uczestnikowi za każdy z miesięcy kalendarzowych w okresie luty – lipiec 2021 r., należy łącznie:

I. być posiadaczem Konta Osobistego, otwartego zgodnie z § 2 Regulaminu;

II. w poszczególnym miesiącu kalendarzowym:
- wykonać min. 4 Przelewy przy pomocy Bankowości elektronicznej oraz
- otrzymać Wpływ na łączną kwotę min. 500 zł.

3. W celu uzyskania Nagrody dodatkowej w formie e-kodu do Biedronki o wartości 50 zł należy posiadać Konto Osobiste otwarte w ramach niniejszej promocji wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Książkobranie”, jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!